Taxa permis

Taxa permis de conducere

DRPCIC anunță că, începând cu 1.10.2020, taxa pentru permisul de conducere, certificatul de înmatriculare autorizații de circulație provizorie, se plătesc exclusiv în cont BCR: RO94RNCB0082000367331018, beneficiar Regia Autonomă -Administratia Patrimoniului de Stat, utilizând următoarele metode de plată:

*𝘃𝗶𝗿𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁

*𝗺𝗶𝗷𝗹𝗼𝗮𝗰𝗲 𝗱𝗲 𝗽𝗹𝗮𝘁𝗮 𝗼𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲: 𝗴𝗵𝗶𝘀𝗲𝘂𝗹.𝗿𝗼, POS-uri ce urmează a fi instalate de către RA-APS la sediile serviciilor publice eminente.

Read More

Redobândire permis

Redobândire permis

Dosarul de examen în vederea redobîndirii permisului de conducere trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) Cerere tip


b) Certificatul de cazier judiciar, în termenul de valabilitate și după caz copia hotărârii judecătorești de condamnare, rămasă definitivă, în cazul condamnării la pedeapsa închisorii cu executare sau la pedeapsa amenzii, copia biletului de liberare sau a documentului care atestă executarea pedepsei amenzii.
c) Actul de identitate în original și copie
d) Copia hotărârii judecătorești de condamnare, rămasă definitivă
e) Fișă medicală, în original și copie, completată de o unitate de asistență medicală ambulatorie de specialitate autorizată, cu menționarea categoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule, cu mențiunea că este apt din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din grupa din care face parte categoria solicitată
f) Document eliberat de un laborator de specialitate autorizat din care rezultă că este apt din punct de vedere psihologic pentru a coduce autovehicule pe drumuri publice
g) Chitanța de plată a contravalorii permisului de conducere - 89lei

Read More

Categoria B

Categoria B

 • Autovehiculul a cărui masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg şi al cărui număr de locuri pe scaune, în afara conducătorului, nu este mai mare de 8;
 • Ansamblul format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;
 • Ansamblul de vehicule a căror masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 4.250 kg, format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată depăşeşte 750 kg;

     Acte necesare

 • Carte de identitate;
 • Fișa medicală si avizul psihologic ( se vor face la unitatea medicala parteneră și după inscrierea la școală );
 • Certificatul de cazier judiciar cu mentiunea “Școală Auto/ Moto” ( perioada de valabilitate: 6 luni);
 • Taxă contravaloare permis (CEC, Posta Română sau ghiseul.ro);

          Vârstă minima 17 ani și 9 luni

     Durată curs

 • Durata minimă: 4 saptamani;
 • Curs de legislație;
 • În plus față de cursul de legilație veți avea o testare teoretică inițială (înaintea începerii orelor practice) și minim două testări teoretice finale, desfășurate în condiții  similare cu cele ale DRPCIV Bacău;
 • Pregătire practică în conducere, minim  30 de ore;
 • Testare practică finală, similară cu cea a DRPCIV Bacău;

    Facem asta, pentru că ne pasă de timpul și banii dumneavoastră  și ne dorim ca rezultatul să fie unul singur,  ADMIS!

Read More