Redobândire permis

Dosarul de examen în vederea redobîndirii permisului de conducere trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) Cerere tip


b) Certificatul de cazier judiciar, în termenul de valabilitate și după caz copia hotărârii judecătorești de condamnare, rămasă definitivă, în cazul condamnării la pedeapsa închisorii cu executare sau la pedeapsa amenzii, copia biletului de liberare sau a documentului care atestă executarea pedepsei amenzii.
c) Actul de identitate în original și copie
d) Copia hotărârii judecătorești de condamnare, rămasă definitivă
e) Fișă medicală, în original și copie, completată de o unitate de asistență medicală ambulatorie de specialitate autorizată, cu menționarea categoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule, cu mențiunea că este apt din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din grupa din care face parte categoria solicitată
f) Document eliberat de un laborator de specialitate autorizat din care rezultă că este apt din punct de vedere psihologic pentru a coduce autovehicule pe drumuri publice
g) Chitanța de plată a contravalorii permisului de conducere - 89lei

Sună-ne